NEBUĎTE SMUTNÍ, JSME S VÁMI! 

S nápadem přišli žáci závěrečného ročníku maturitního oboru Sociální činnost před Vánocemi. Jelikož nemohli za seniory v rámci odborných praxí, rozhodli se, že je podpoří alespoň na dálku svými dopisy a přáníčky. Celá akce vznikla spontánně během vyučovací hodiny a brzy se rozšířila i do ostatních tříd.  

Žáci v dopisech vyjadřovali své pocity v náročné covidové době, která negativně ovlivnila i je samotné. Jiné Vánoce, distanční výuka na dálku, obava a strach z maturit, nemožnost konání odborných praxí a hlavně absence sociálních vztahů – to vše je trápilo. Ale i důvody pro studium na naší škole, plány do budoucna a víra, že se již brzy situace zlepší a oni se budou moci vrátit do školy, se často objevovaly v dopisech seniorům. Žáky zajímaly též názory, prožitky a pocity samotných seniorů.  

Hrstka žáků dopisy určené neznámým seniorům doručila do různých sociálních zařízení. O tom, že se zrealizovaný nápad povedl, svědčí i odezva některých seniorů, kteří žákům odepsali. Ti zas měli velkou radost a slíbili, že brzy seniorům zase napíšou.  

Mgr. Jana Steifová