Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/rozpočtového výhledu a schválený rozpočet/rozpočtový výhled je zajištěn zveřejněním na portále Plzeňského kraje.