Naši žáci na Neviditelné výstavě a výstavě Paměť národa

Návštěva NEVIDITELNÉ VÝSTAVY v Praze se stala na Střední škole v Kralovicích tradicí. Nebylo tomu jinak ani v letošním školním roce. Akce se konala ve středu 24. 10. 2018 a zúčastnili se jí žáci 1. – 3. ročníku studijního oboru Sociální činnost. Přestože nás hlavní město přivítalo již typicky podzimním počasím, odjížděli jsme plni nezapomenutelných zážitků a nových zkušeností. Vyzkoušeli jsme si, o co těžší mají život zrakově postižení lidé.

Odpoledne jsme navštívili Letnou, kde byla u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky pořádána výstava PAMĚŤ NÁRODA s autentickým vyprávěním očitých svědků a reálnou ukázkou smutných okamžiků historie naší vlasti.

Mgr. Jana Steifová