Národní zemědělské muzeum

V rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ navštívili dne 12. dubna 2022 žáci druhých ročníků oboru Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel Národní zemědělské muzeum v Praze.

Prohlídku jsme začali takzvaně od půdy. Točitým schodištěm jsme vstoupili do expozice Živá zahrada, která kromě nekonečných výhledů na Prahu nabízela políčka se zemědělskými plodinami, trávník k posezení, včelí úly. Následující expozicí Gastronomie jsme byli zavedeni do kuchyně našich babiček, kde jsme si vyzkoušeli díky výpočetní technice uvařit libovolný pokrm. V naší skupině byli zastoupeni myslivci i rybáři, proto jsme nejvíce času strávili v sekci Myslivost a Rybářství. Pro technické typy byla zajímavá ta část muzea, kde se nacházelo více než 20 typů traktorů vyrobených do roku 1953, preparáty hospodářských zvířat, ukázky praktického boje se škůdci plodin. Muzeum nepoukazuje pouze na historii, ale nese výzvy do budoucnosti, např. jak hospodařit s vodou v samotné přírodě.

Při odchodu nám na rozloučenou zakokrhal velký pestrý kohout, který je i s ostatními hospodářskými zvířaty součástí venkovní expozice Malý selský dvorek.