Název projektu: Modernizace vybavení Střední školy Kralovice

Číslo výzvy: 34

Oblast podpory: 14.2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Prioritní osa: 14.2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03294

 

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit a zkvalitnit vybavení školy (konkrétně jazykových, odborných a všeobecných učeben, počítačového vybavení, posilovny a dílen odborného výcviku) a tím přispět k vyšší motivaci žáků k výuce a vyšší konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

 

Projekt byl zaměřen na nákup nového vybavení, nových strojů, zařízení a souvisejících technologií, které umožní škole realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné trendy a technologie v praxi. 

 

Modernizovány byly tyto učebny a pracoviště:

 • Montážní hala – byla dovybavena o manipulátor pro pneuservisní práci s koly zemědělských strojů, spotovačku, mycí ekologický stůl a dvoukotoučovou brusku
 • Diagnostická dílna – byla dovybavena o zdroj pro diagnostiku, sadu kluzných plošin
 • Soustružna – byla dovybavena dvoukotoučovou bruskou, univerzální frézkou na kov
 • Zámečnická dílna – byla dovybavena dvoukotoučovou bruskou
 • Svařovna – byla dovybavena dvoukotoučovou bruskou
 • Učebna odborného výcviku – byla dovybavena o IT techniku (PC sestava, PC stůl, dataprojektor a elektrické plátno), výukový model motoru
 • Posilovna pro výuku tělesné výchovy – byla vybavena novými posilovacími a cvičícími stroji
 • Jazykové učebny – do dvou jazykových učeben byl pořízen ovládací pult s počítačem a se sluchátky pro žáky i učitele, nový nábytek
 • Učebna zemědělské technologie – byl pořízen nábytek do učebny (katedra, lavice, židle), modely sklízecí mlátičky, diagnostický přístroj
 • Učebna matematiky – byl pořízen nábytek do učebny (katedra, lavice, židle, skříň), keramická tabule a interaktivní tabule
 • Učebna psychologie – byl pořízen nábytek do učebny (katedra, lavice, židle), keramická tabule a interaktivní tabule
 • Učebna českého jazyka – byly pořízeny multifunkční židle, jejichž úpravou lze jejich použití změnit ve stůl
 • Učebna automobilů – byl pořízen nábytek do učebny (lavice, židle, skříně), keramická tabule a interaktivní tabule

 

Realizace projektu má následující přínosy:

 • zkvalitnění výuky
 • rozšíření teoretické a praktické výuky žáků
 • doplnění a zlepšení vybavení školy
 • nové moderní diagnostické přístroje a výukové panely
 • zvýšení bezpečnosti práce
 • možnosti práce s automatickými moderními systémy
 • vybavení vlídné k životnímu prostředí – ekologický provoz
 • větší univerzálnost absolventů – jednodušší uplatnění na trhu práce
 • motivace pro stávající i nové žáky
 • zlepšení image školy a zvýšený zájem o technické obory

 

Celkové plánované výdaje projektu:      4 748 574,- Kč

Celkové skutečné výdaje projektu:        4 327 745,76 Kč

Termín zahájení projektu: 1. 6. 2014

Termín ukončení projektu: 30. 7. 2015

Realizační tým projektu: Mgr. Milan Oravec, Mgr. Alena Kupková, Ing. Radek Čuřík, Bc. Věra Kubatová