Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Nabídka povinných a nepovinných předmětů pro jarní a podzimní termín maturitní zkoušky 2022

Podle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy určuje nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

Společná část Profilová část

povinné zkoušky

 

1. Český jazyk a literatura (didaktický test)

2. jeden z následujících předmětů:

– Anglický jazyk (didaktický test)

– Matematika (didaktický test)

Zkoušky se konají podle jednotného zkušebního schématu.

 

maximálně 1 nepovinná zkouška.

Výběr z výše uvedených předmětů.
 

povinné zkoušky

 

– Český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška před maturitní komisí)
– Anglický jazyk (písemná práce, ústní zkouška před maturitní komisí)
– Pečovatelství (praktická zkouška)
– Právo a sociální služby (ústní zkouška před maturitní komisí)
 
povinně volitelná, výběr z následujících možností:
 
– Psychologie (ústní zkouška před maturitní komisí)
– Zdravotní nauka (ústní zkouška před maturitní komisí)
 

maximálně 1 nepovinná zkouška (z předmětu, který si žák nezvolil jako povinně volitelný)

 

výběr z následujících možností:

– Zdravotní nauka (ústní zkouška před maturitní komisí)

– Psychologie (ústní zkouška před maturitní komisí)

 

 

Český jazyk a literatura – ústní zkouška 

školní rok 2021/2022

Seznam literárních děl k ústní zkoušce

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce.

Žák vybírá 20 literárních děl z následujícího seznamu. Žákovský seznam vybraných děl předloží nejpozději do 31. 3. 2022.

Autor, dílo, rok vydání, překlad
1. SVĚTOVÁ  A  ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1.1. Epos o Gilgamešovi (překlad L. Matouš)
1.2. Ezop: Bajky (Ezop vydaný u Ogilbyho, Londýn 1665)
1.3. Sofokles: Král Oidipus (překlad F. Stiebitz)
1.4. Euripides: Médeia (překlad F. Stiebitz)
1.5. Kosmas: Kronika česká  (překlad K. Hrdina, M. Bláhová)
1.6. F. Villon: Malý testament (překlad J. Loukotková)
1.7. G. Boccaccio: Dekameron (překlad R. Krátký)
1.8. M. de Cervantes: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (přel. V. Černý)
1.9. W. Shakespeare: Romeo a Julie (překlad M. Hilský)
1.10. W. Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský  (překlad M. Hilský)
1.11. Moliere: Lakomec  (překlad S. Kadlec)
1.12. C. Goldoni: Sluha dvou pánů  (překlad J. Pokorný)
2. SVĚTOVÁ A ČESKÁ  LITERATURA 19. STOLETÍ 2.1. J. W. Goethe: Faust  (překlad O. Fischer)
2.2. V. Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži (překlad M. Hilský)
2.3. E. A. Poe: Havran a jiné básně  (překlad V. Nezval)
2.4. E. A. Poe: Jáma a kyvadlo a jiné povídky  (překlad J. Schwarz)
2.5. J. K.Tyl: Strakonický dudák
2.6. K. H. Mácha: Máj
2.7. K. J. Erben: Kytice z pověstí národních
2.8. B. Němcová: Babička
2.9. B. Němcová: V zámku a v podzámčí
2.10. B. Němcová: Divá Bára
2.11. J. Neruda: Povídky malostranské
2.12. J. Arbes: Newtonův mozek
2.13. J. Vrchlický: Noc na Karlštejně
2.14. S. Čech: Nový epochální výlet p. Broučka, tentokráte do XV.stol.
2.15. L. Stroupežnický: Naši furianti
2.16. A. Jirásek: Staré pověsti české
2.17. É. Zola: Zabiják  (překlad L. Kárl)
2.18. H. de Balzac: Otec Goriot (překlad B. Zimová)
2.19. G. Flaubert: Paní Bovaryová  (překlad E. Musilová)
2.20. G. de Maupassant: Kulička  (překlad B. Štorm)
2.21. R. L. Stevenson: Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda (M. Pokorný)
2.22. L. N. Tolstoj: Anna Karenina (překlad J. Hrubý)
2.23. M. F. Dostojevskij: Zločin a trest (překlad J. Hulák)
2.24. N. V. Gogol: Revizor (překlad Z. Mahler)
2.25. Ch. Baudelaire: Květy zla (překlad S. Kadlec)
2.26. O. Wilde: Obraz Doriana Graye (překlad K. Hilská)
3. SVĚTOVÁ  LITERATURA  20. a 21. STOLETÍ 3.1. Ch. Morgenstern: Šibeniční písně (překlad J. Hiršal)
3.2. R. Rolland: Petr a Lucie (překlad J. Zaorálek)
3.3. A. de S. Exupery: Malý princ (překlad Z. Stavinohová)
3.4. E. Hemingway: Stařec a moře (překlad Š. Pellar)
3.5. E. M. Remarque: Na západní frontě klid (překlad I. Parkmanová)
3.6. J. Steinbeck: O myších a lidech (překlad V. Vendyš)
3.7. F. S. Fitzgerald: Velký Gatsby (překlad M. Pokorný)
3.8. M. Bulgakov: Mistr a Markétka (překlad A. Morávková)
3.9. F. Kafka: Proměna (překlad V. Kafka)
3.10. G. B. Shaw: Pygmalion (překlad M. Lukeš)
3.11. A. Moravia: Horalka (překlad J. Pokorný)
3.12. V. Nabokov: Lolita (překlad P. Dominik)
3.13. J. Kerouac: Na cestě (překlad J. Popel)
3.14. Christiane F.: My děti ze stanice ZOO (překlad Z. Soukupová)
3.15. R. Fulghum: Možná, možná ne (překlad J. Hrubý)
3.16. G. Orwell: Farma zvířat (překlad G. Gössel)
3.17. G. Orwell: Devatenáct set osmdesát čtyři (překlad P. Martínková) 
3.18. S. King: Zelená míle (překlad M. Žáček)
3.19. A. Franková: Zadní dům (překlad M. de Bruin Hűblová)
4. ČESKÁ LITERATURA 20. a 21. STOLETÍ 4.1. V. Nezval: Edison
4.2. V. Hrabě: Blues pro bláznivou holku
4.3. J. Kainar: Nové mýty
4.4. K. Kryl: Kníška Karla Kryla
4.5. V. Dyk: Krysař 
4.6. K. Čapek: R.U.R.
4.7. K. Čapek: Bílá nemoc
4.8. J. Voskovec – J. Werich: Caesar
4.9. L. Smoljak- Z. Svěrák: České nebe
4.10. J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
4.11. K. Poláček: Bylo nás pět
4.12. V. Vančura: Rozmarné léto
4.13. M. Viewegh: Báječná léta pod psa
4.14. J. Škvorecký: Zbabělci
4.15. B. Hrabal: Postřižiny
4.16. Z. Jirotka: Saturnin
4.17. M. Kundera: Nesmrtelnost
4.18. R. John: Memento
4.19. O. Pavel: Jak jsem potkal ryby
4.20. Z. Šmíd: Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii
4.21. J. Otčenášek: Romeo, Julie a tma
4.22. L. Fuks: Spalovač mrtvol
4.23. M. Urban: Sedmikostelí
 
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

 

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Soubor ke stažení:

Seznam literárních děl – maturita 2022

 

 

Anglický jazyk – témata pro ústní zkoušku

školní rok 2021/2022

Jedná se o monotematické celky. V každém z nich je také ověřována znalost odborné terminologie maturitního oboru Sociální činnost.

 

1. Family and family activities

2. Customs and traditions in the Czech Republic

3. My city, other famous places in the Czech Republic

4. Housing, my house/flat

5. Prague

6. Education system of the Czech Republic, my school

7. Sports in the Czech Republic, the specific sport of my choice

8. Fashion

9. Free time and entertainment, my hobbies

10. Time and Weather

11. Environment – problems, recycling, conservation

12. Travelling,  means of transport – advantages, disadvantages

13. Health and body care

14. Healthy diet/healthy way of life

15. Eating habits, English cuisine, Czech cuisine, my family eating habits

16. Shopping

17. Means of communication, mass media, the Internet

18. Holidays/festivals in English speaking countries

19. The Czech Republic, interesting places in the Czech Republic

20. Holidays, trips, my holidays

 

Právo a sociální služby – témata pro ústní zkoušku 

školní rok 2021/2022

1)      Úvod do sociální politiky, sociální stát

2)      Sociální pojištění

3)      Státní sociální podpora

4)      Sociální pomoc

5)      Politika zaměstnanosti

6)      Rodinná politika

7)      Politika bydlení a politika vzdělávací

8)      Zdravotní politika státu

9)      Sociální služby, příspěvek na péči

10)    Sociální péče o lidi se závislostí

11)    Sociální péče o osoby bez přístřeší, terénní sociální práce

12)    Péče o rodinu, osvojení a pěstounská péče

13)    Ústavní péče

14)    Chudoba a sociální vyloučení – problematika sociálně vyloučených lokalit

15)    Dobrovolnictví a charitativní činnost

16)    Ústavní a správní právo

17)    Občanské právo 

18)    Rodinné právo

19)    Pracovní právo

20)    Trestní právo

 

Zdravotní nauka – témata pro ústní zkoušku 

školní rok 2021/2022

 1. Psychosomatická onemocnění (chronické bolesti, neurologické potíže, kožní problémy, dušnost, potíže s příjmem potravy – příčiny, předcházení, léčba, syndrom vyhoření)
 2. Výživa – přeměna energie (metabolismus cukrů, tuků, bílkovin), diabetes mellitus (podstata onemocnění, rozdělení a příčina choroby, komplikace onemocnění)
 3. Hypertenze (rizikové faktory, rozdělení, léčba), onemocnění cév (anatomie, příčiny a příznaky, vyšetřovací metody a léčba)
 4. Zásady první pomoci při šoku, popáleninách, úpalu, úžehu, omrzlinách, poleptání, otravách; kůže (funkce, průřez, přídatné kožní deriváty, nemoci)
 5. Oběhová soustava, infarkt myokardu, centrální mozková příhoda (první pomoc, příznaky)
 6. Kosterní soustava, poranění pohybového aparátu (zlomeniny)
 7. Dýchací soustava, aspirace cizího tělesa (první pomoc)
 8. Svalová soustava, poranění pohybového aparátu – podvrtnutí, zhmoždění (příznaky, první pomoc)
 9. Trávicí soustava, dietoterapie
 10. Vylučovací soustava, závislosti, návykové poruchy
 11. Zdravý životní styl, odpovědnost za vlastní zdraví, civilizační choroby (obezita, hypertenze, zácpa, deprese, neplodnost a další)
 12. Smysly (zrak, sluch, hmat, chuť, čich), oko, ucho, kožní čidla (anatomie, poruchy, poranění)
 13. Kardiopulmonální resuscitace, poranění páteře (první pomoc, příznaky)
 14. Anafylaktický šok, poruchy vědomí (kolaps, bezvědomí)
 15. Onemocnění centrální nervové soustavy, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba
 16. Krev (složení, význam jednotlivých krevních elementů), krvácení (rozdělení, první pomoc)
 17. Pohlavní soustava muže, pohlavní soustava ženy, hormony (štítné žlázy, pohlavní, slinivky břišní, nadledvin)
 18. Nervová soustava, šok (druhy, příznaky, první pomoc)
 19. Neúrazové urgentní stavy (IM, CMP, astmatický záchvat, křečové stavy, kolaps atd.)
 20. Hygiena a epidemiologie (základní pojmy, hygiena všeobecná, komunální, dětí, dorostu, práce). Infekční onemocnění (formy, inkubační doba). Imunizace.

Psychologie – témata pro ústní zkoušku 

školní rok 2021/2022

 

1. Psychologie jako věda

(předmět psychologie, historie psychologie, struktura psychologických věd, vztah k jiným vědním oborům, využití psychologie v praxi, význam psychologie pro práci a identifikaci s rolí sociálního pracovníka, základní psychologické pojmy a metody: psychika – její funkce a projevy, základní formy psychiky, psychika člověka s handicapem nebo v krizové životní situaci, vědomí a podvědomí, biologická a sociální determinace psychiky, psychologické metody)

 

2. Psychické procesy bezprostředního poznávání skutečnosti

(čití a vnímání, smyslová citlivost, vlastnosti a poruchy vnímání, mimosmyslové vnímání)

 

3. Psychické procesy zprostředkovaného poznávání skutečnosti

(představivost, eidetické představy, asociační zákony, typy a poruchy představivosti, fantazie a její druhy, tvořivost, metody rozvíjení tvořivosti)

 

4. Psychický proces zprostředkovaného a zobecněného poznávání skutečnosti

(myšlení, druhy myšlení a myšlenkové operace, poruchy myšlení, řeč, druhy a poruchy řeči, rozvoj řečových dovedností, jednání s lidmi s poruchou řeči)

 

5. Psychické procesy zvyšující efektivitu poznávání skutečnosti

(pozornost, druhy a poruchy pozornosti, činitelé ovlivňující pozornost, paměť, zákonitosti paměti, druhy a typy paměti, faktory zapamatování a zapomínání, poruchy paměti, psychologie učení, formy a druhy učení, zákony učení, podmínky učení, problematika jedinců s poruchami učení)

 

6. Psychické procesy subjektivního prožívání stavů a vztahů

(city a emoce, druhy, vlastnosti a poruchy citů, emocionální inteligence, rozvoj emoční inteligence, prožívání bolesti, strachu a úzkosti, reakce nemocného, možnosti ovlivnění psychologickými prostředky)

 

7. Psychologie osobnosti, osobnost sociálního pracovníka, typologie osobnosti

(vlastnosti a znaky osobnosti, metody poznávání osobnosti, činitelé podílející se na utváření a vývoji osobnosti, specifika osobnosti klientů v sociální péči, pozorování změn v osobnosti a chování klienta)

 

8. Aktivačně – motivační vlastnosti osobnosti

(motivace a motivační činitelé, zákonitosti a principy motivace lidského chování, potřeby jako nejsilnější motivační činitel, hierarchie potřeb, změny potřeb klientů sociální péče, aktivizace osobnosti klienta)

 

9. Vztahově – postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

(citové vazby, postoje, hodnoty  a charakter, sebeuvědomění, sebepoznání, sebehodnocení, sebekritika, svědomí, vůle a volní vlastnosti, sebepojetí a jeho vývoj)

 

10. Výkonové a dynamické vlastnosti osobnosti

(druhy schopností, inteligence, temperament a jeho vliv na prožívání a chování jedince)

 

11. Utváření osobnosti v náročných životních situacích a psychohygiena

(charakteristika NŽS, konflikty a modely jejich řešení, frustrace a deprivace a jejich následky, frustrační tolerance, stres a jeho průběh, stresory, prevence stresu, psychické obranné reakce na náročné situace, přiměřené a nepřiměřené způsoby řešení, význam psychohygieny, zdravý životní styl, relaxační techniky a jejich význam v práci sociálního pracovníka)

 

12. Sociální psychologie, socializace osobnosti

(sociálně- psychologické vlastnosti osobnosti, faktory ovlivňující socializaci, osobnost v sociálních situacích, sociální pozice a role, sociometrie, sociální percepce a faktory, které ji ovlivňují, vývoj sociálních vztahů v průběhu života)

 

13. Verbální a neverbální komunikace

(význam verbální komunikace v práci sociálního pracovníka, zásady komunikace s klienty, dětmi a spolupracovníky, rozhovor jako pracovní metoda sociálního pracovníka, komunikační překážky, poruchy komunikace, činitelé usnadňující komunikaci, charakteristika kvalitní komunikace, zásady verbální komunikace, specifické komunikační dovednosti sociálního pracovníka, navázání kontaktu, empatie, aktivní naslouchání, druhy nonverbální komunikace a její význam pro práci SP)

 

14. Asertivita a agresivita

(vymezení obou způsobů komunikace, význam asertivity a znalost asertivních technik, asertivní dovednosti, techniky zvládání agresivity)

 

15. Periodizace vývoje jedince

(zákonitosti vývoje, činitele ontogeneze, charakteristika jednotlivých vývojových období)

 

16. Zvláštnosti prenatálního a perinatálního vývoje jedince, psychosociální vývoj v období kojeneckém a batolecím

(interakce matky s dítětem, vliv psychiky na průběh těhotenství a vývoj plodu, faktory negativně ovlivňující vývoj plodu, psychomotorický vývoj novorozence, vhodné hry pro rozvíjení schopností)

 

17. Psychosociální vývoj předškolního věku, psychologická charakteristika školní zralosti a psychosociální problematika mladšího školního věku (prepuberta)

(psychosociální problematika, bolest u dětí, psychologické možnosti zvládání bolesti, význam hry a kresby jako diagnostické a terapeutické metody)

 

18. Psychické zvláštnosti puberty a adolescence

 

19. Psychické zvláštnosti období dospělosti, psychologická problematika stáří, nevyléčitelně nemocných a umírajících

(charakteristika jednotlivých období dospělosti, stárnutí a stáří, smrt, eutanázie, hospic- závažná psychologická, filozofická a etická problematika, zvláštnosti komunikace ve stáří, přístup k této skupině klientů)

 

20. Psychoterapie v praxi sociálního pracovníka, formování vztahu mezi klientem a s. pracovníkem, psychologický přístup ke klientům s handicapem, profesionální deformace, syndrom vyhoření

(zvláštnosti v přístupu k handicapovaným, profesionální chování)

 

Pečovatelství – témata pro praktickou zkoušku 

školní rok 2021/2022

 1. Osobní péče o klienta – hygiena klienta
 2. Osobní péče o klienta – koupání klienta
 3. Úprava a přesun klienta
 4. Péče o imobilního klienta na lůžku
 5. Péče o vyprazdňování klienta
 6. Mobilizace klienta
 7. Příprava a podávání stravy
 8. Polohování nemocných
 9. Prevence nozokomiálních nákaz
 10. Ošetřovatelská dokumentace
 11. Péče o klienta s bolestí
 12. Sociální aktivizace klienta s demencí
 13. Sociální aktivizace klienta se smyslovým postižením
 14. Pohybová aktivizace
 15. Kompenzační pomůcky pro imobilní klienty

 

Součástí praktické zkoušky je sledování dodržování etických zásad práce pečovatele.

Žák při zkoušce prokáže znalosti z oblasti anatomie a fyziologie člověka, praktické dovednosti v oblasti obslužné péče a svoji schopnost komunikace a vystupování.

 

Hodnocení ústních a praktických zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

Hodnocení ústních a praktických zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle pravidel hodnocení prospěchu uvedených ve školním řádu v kapitole 4 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

 
 

V Kralovicích 30. září 2021                                                                             Mgr. Milan Oravec, ředitel školy