Maturity 2019

Slovo „maturita“ pochází z latiny a znamená zralost. Tato „zkouška dospělosti“ ukončuje středoškolské vzdělání a její zdárný výsledek je podmínkou nejen pro přijetí  k dalšímu studiu.

Jarní termín letošních maturit je za námi a v pátek 24. května 2019 byla v ambitu kláštera v Mariánské Týnici všem absolventům oboru Sociální činnost předána maturitní vysvědčení. Toto prosté konstatování však v sobě skrývá mnoho úsilí nejen ze strany žáků, ale i učitelů, kteří je celé čtyři roky, krok za krokem, připravovali s největším nasazením tak, aby vše proběhlo úspěšně.

V naší škole skládají maturanti celkem pět povinných maturitních zkoušek: první částí byly již v dubnu písemné práce z českého a anglického jazyka. Na začátku května následovaly didaktické testy z češtiny a angličtiny a praktická maturitní zkouška z pečovatelství. Závěrečnou částí pak byly ústní zkoušky z češtiny, angličtiny, speciální pedagogiky nebo psychologie a z práva a sociálních služeb. Tento model je pro maturanty poměrně náročný, ale letošní maturitní zkoušky se jim opravdu podařily a někteří z absolventů překvapili nejen sami sebe…

Ještě jednou tedy velká gratulace všem a přání, aby své znalosti a dovednosti, získané v naší škole, zúročili ve svém dalším životě.