Kurz první pomoci pro žáky

Žáci prvního ročníku oboru Sociální činnost se zúčastnili kurzu zaměřeného na poskytnutí první pomoci. Kurz probíhal na střední škole a žáci měli možnost získávat informace a diskutovat o problematice první pomoci s profesionálními záchranáři. Byli seznámeni s jednotným postupem při poskytování první pomoci a komunikací na tísňové lince, orientací v závažnosti stavu pacienta, neodkladnou resuscitací, s druhy ran u krvácení a metodami zastavení krvácení a postupy při obstrukci dýchacích cest. Žáci si vše prakticky vyzkoušeli, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci.

Odezva všech zúčastněních byla pozitivní a těšíme se za rok na další setkání s profesionály v oblasti poskytování pomoci.

Jaroslava Kaucká