Kufříky s nářadím pro žáky 1. ročníků učebních oborů

Ve středu 2. října 2019 jsme již posedmé předávali našim žákům prvních ročníků učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů kufříky s ručním nářadím, které jako podporu pro žáky technických učebních oborů připravil Plzeňský kraj ve spolupráci s firmou NET4GAS. V historických prostorách ambitu v Mariánské Týnici se předávání zúčastnili Mgr. Jaroslav Šobr, zastupitel Plzeňského kraje a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Jaroslav Sokol, vedoucí organizace školství Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a ředitel školy Mgr. Milan Oravec.

Jsme rádi, že tento dar můžeme našim žákům předat. Není to jediná podpora, kterou Plzeňský kraj žákům učebních oborů poskytuje. Další z nich je příspěvek na ubytování žáků v domově mládeže ve výši 500,- Kč měsíčně.

Tato materiální a finanční podpora bude pokračovat i v dalších letech, což je jistě motivace a výzva pro budoucí zájemce o studium uvedených oborů na naší škole.