Kroužek podnikavosti – finanční gramotnost

Od 1. ledna 2021 se v naší škole realizuje projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, ve kterém jsme partnerem s finančním příspěvkem. V jeho rámci probíhá také kroužek podnikavosti. Průběžně se setkáváme a žáci se dozvídají podrobnosti z podnikatelského světa. Součástí jsou projektové dny zaměřené na finanční gramotnost. Jeden z nich se uskutečnil v polovině září 2022.