Sociální činnost (maximální počet bodů je 100 = body ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
28
První přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 99
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 65

 

Mechanik opravář motorových vozidel (maximální počet bodů je 100 = body ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů 
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
27
První přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 90
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 54

 

Opravář zemědělských strojů (maximální počet bodů je 100 = body ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů 
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
28
První přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 90
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 47

V Kralovicích dne  20. 7. 2021                                                        Mgr. Milan Oravec, ředitel školy