Sociální činnost (maximální počet bodů je 166 = 50 bodů CJL + 50 bodů MAT + 66 bodů ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, nejedná se o počet uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
10
První přijímaný uchazeč – body celkem (CJL + MAT + ZŠ) 98
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem (CJL + MAT + ZŠ) 77

 

Mechanik opravář motorových vozidel (maximální počet bodů je 100 = body ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů 
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, nejedná se o počet uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
27
První přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 98
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 59

Opravář zemědělských strojů (maximální počet bodů je 100 = body ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů 
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, nejedná se o počet uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
26
První přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 80
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 51

V Kralovicích dne  28. 6. 2019                                                        Mgr. Milan Oravec, ředitel školy