Sociální činnost (maximální počet bodů je 166 = 50 bodů CJL + 50 bodů MAT + 66 bodů ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
30
První přijímaný uchazeč – body celkem  123
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem  59

 

Mechanik opravář motorových vozidel (maximální počet bodů je 100 = body ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů 
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
22
První přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 89
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 52

 

Opravář zemědělských strojů (maximální počet bodů je 100 = body ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů 
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
30
První přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 99
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 56

V Kralovicích dne  30. 6. 2022                                                        Mgr. Milan Oravec, ředitel školy