Sociální činnost (maximální počet bodů je 166 = 50 bodů CJL + 50 bodů MAT + 66 bodů ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, nejedná se o počet uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
25
První přijímaný uchazeč – body celkem (CJL + MAT + ZŠ) 111
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem (CJL + MAT + ZŠ) 68

Mechanik opravář motorových vozidel (maximální počet bodů je 100 = body ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů 
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, nejedná se o počet uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
26
První přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 87
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 55

Opravář zemědělských strojů (maximální počet bodů je 100 = body ze ZŠ)

Počet přijímaných uchazečů 
Pozn.: jedná se o počet přijatých uchazečů, nejedná se o počet uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek
31
První přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 99
Poslední přijímaný uchazeč – body celkem (výsledky ze ZŠ) 46

V Kralovicích dne  29. 6. 2018                                                        Mgr. Milan Oravec, ředitel školy