Distanční vzdělávání od 2. listopadu 2020

V návaznosti na usnesení vlády platí nadále až do odvolání u žáků středních škol zákaz osobní přítomnosti ve školách. Tento zákaz se vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce. Ze zákona mají žáci povinnost účastnit se distančního vzdělávání. Jednotnou komunikační platformou pro distanční vzdělávání žáků naší školy je MS Teams.

Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol v domovech mládeže.

Provoz školní jídelny není přerušen, připravují se pouze obědy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost oběd odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy. K odběru oběda se musí včas přihlásit (na https://www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny). Cizí strávníci mohou jídlo odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy.

Usnesením vlády České republiky vláda ukládá žákům pracovní povinnost poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.
Pracovní povinnost se vztahuje i na žáky posledních dvou ročníků našeho maturitního oboru Sociální činnost. Po dobu plnění pracovní povinnosti jsou žáci omluveni z účasti na teoretické i praktické výuce. Tato pracovní povinnost bude zohledněna v praktickém vyučování a praktické přípravě.