Název projektu: Diagnostika a opravy motorových vozidel, zpracování kovů v odborném výcviku

Číslo výzvy: 27

Prioritní osa: Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27.02896

 

Střední škola Kralovice se dlouhodobě snaží poskytovat kvalitní vzdělávání a sledovat moderní trendy, aby zajistila konkurenceschopnost svých absolventů na trhu práce. K modernizaci vybavení školy využívá další zdroje financování.

Hlavním cílem projektu bylo pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení školy a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného technického vzdělávání s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií.

Pracoviště dílen odborného výcviku Svařovna bylo dovybaveno:

 • bruskou pro ostření wolframových elektrod,
 • svařovacím strojem MIG/MAG.

Pracoviště dílen odborného výcviku Klempířská dílna (zámečnická dílna) bylo dovybaveno:

 • elektrickou ohýbačkou plechu,
 • elektrickou zakružovačkou plechu,
 • automatickou bruskou na plocho.

Pracoviště dílen odborného výcviku Soustružna bylo dovybaveno:

 • automatickou pásovou pilou na kov,
 • soustruhem s digitálním odměřováním.

Pracoviště dílen odborného výcviku Montážní hala bylo dovybaveno:

 • stahovákem na pružiny,
 • přístrojem pro 3D měření geometrie kol silničních vozidel,
 • kompresorem,
 • montovačkou pneumatik pro nákladní automobily,
 • vyvažovačkou pneumatik pro nákladní pneumatiky.

Odborná učebna pro výuku technických učebních oborů byla dovybavena:

 • paralelní diagnostikou pro výukové panely.

Přínos realizace projektu:

 • snazší a samostatnější praktická výuka žáků,
 • vyšší bezpečnost práce – modernější zařízení,
 • díky praktickým dovednostem vyšší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce,
 • zajištění plnění školního vzdělávacího programu,
 • motivace pro stávající i nové žáky,
 • zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole.

 

Období realizace projektu: 1. 10. 2013 – 6. 2. 2015

Celkové plánované výdaje projektu: 4 478 900 Kč

Celkové skutečné výdaje projektu: 4 296 243,72 Kč

Realizační tým projektu: Mgr. Milan Oravec, Ing. Radek Čuřík, Bc. Věra Kubatová