Den otevřených dveří pro nové žáky a veřejnost

V soboru 23. listopadu 2019 jsme již tradičně přivítali v prostorách naší školy zájemce o studium ve školním roce 2020/2021. Po úvodních formalitách se tentokrát budoucí žáci přenesli v počítačové učebně do „rozšířené reality“.  Následovalo seznámení s činností 3D tiskárny, odkud si všichni odnesli  modelový předmět charakterizující obor, který by u nás mohli od příštího roku studovat. A pak už následoval výstup do útrob naší školy. Zde se nejprve seznámili s podmínkami přijímacího řízení. Budoucí maturanti si mohli vyzkoušet ilustrační přijímací testy a dostali informace, jak se nejlépe na přijímačky připravit.  Následovaly informace o podmínkách studia na naší škole.  O nabídce školních i mimoškolních aktivit, sportovním využití a  řemeslných kempech, kterých se škola zúčastní. Zájemce jsme seznámili s možností stravování a ty ze vzdálenějších míst i s ubytováním v domově mládeže.

Kroky uchazečů o technické obory pak směřovaly do dílen odborného výcviku, kde měli všichni příležitost prohlédnout si modernizovaný vozový park, kde probíhá výcvik budoucích řidičů, prošli si pracoviště diagnostiky, opravárenské dílny, svářečské školy, soustružny, kovárny i zázemí pro žáky. Všichni samozřejmě dostali podrobné informace o průběhu odborných žákovských praxí.

Poděkování patří našim žákům, kteří spolu s vyučujícími dnešní den otevřených dveří zajišťovali.

A pokud jste letošní návštěvu v naší škole nestihli, nezoufejte. Další možnost budete mít ještě v sobotu  25. ledna 2020, opět od devíti do dvanácti hodin.