Den otevřených dveří je za námi….

A jelikož současná epidemická situace není prezenční organizaci podobných akcí nakloněna, je možné, že se nám dnes podařilo otevřít naši školu pro zájemce spíše se štěstím.

Dnešnímu dni ale také předcházela řada akcí, na kterých jsme naši školu prezentovali zájemcům z řad budoucích žáků – např. přehlídka škol v plzeňském Depu, v Klatovech, ve Stodu, Domažlicích nebo v Rakovníku. Navštěvujeme rovněž třídní aktivy pořádané základními školami a informace o naší studijní nabídce šíříme i prostřednictvím inzerce v tisku.

Dnešní Den otevřených dveří měl kombinovanou podobu. Zájemci, kteří splňovali hygienická kritéria pro vstup do školy, si mohli prohlédnout učebny, domov mládeže i dílny odborného výcviku. Dostali informace o přijímacím řízení, studijních požadavcích, organizování odborného výcviku a praxí, o mimoškolních aktivitách a kroužcích a zajímali se i o sportovní využití ve škole a domov mládeže.

Těm, kteří se do školy dnes nevydali osobně, jsme nabídli možnost připojit se on-line a dozvědět se důležité informace o škole prostřednictvím prezentace našich oborů včetně možnosti zodpovězení nezbytných otázek.

Pokud se epidemická situace zlepší, budou mít další zájemci možnost navštívit naši školu osobně v příštím roce, opět v sobotu 22. ledna od 9 do 12 hodin. Sledujte naše webové stránky www.sskralovice.cz