Za ubytování se platí měsíčně inkasní platbou společně se zálohovou platbou za stravu. Před nástupem k ubytování v domově mládeže je potřeba odevzdat přihlášku k ubytování vychovateli pověřenému vedením domova mládeže (přihláška je ke stažení na webu školy), zavést Souhlas k inkasu z vlastního účtu a předložit potvrzení o jeho založení vedoucí školní jídelny, která tuto platbu provádí. Doporučený limit u inkasa je při ubytování s celodenní stravou 3 200,- Kč měsíčně.

Číslo účtu Střední školy Kralovice je 6638371/0100.

Žákům 2. a 3. ročníků obou učebních oborů vykonávajícím odborný výcvik na smluvních pracovištích mimo dílny odborného výcviku školy se za jejich nepřítomnost v domově mládeže snižuje měsíční částka za ubytování na polovinu, tj. měsíčně 500,- nebo 450,- Kč (podle typu pokoje).

Výše měsíční úhrady za ubytování v domově mládeže se nemění z důvodu nemoci, odjezdu z rodinných a jiných subjektivních důvodů.

Ceník pro ubytované
 

 

 

 

 

 

 

 

Druh pokoje

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za 1 měsíc/

1 lůžko

 

 

 

 

 

Cena za 1 měsíc/   1 lůžko  při vykonávání odborného výcviku žákem mimo dílny odborného výcviku školy

 

 

 

 

Cena za 1 měsíc/

1 lůžko

při poskytnutí příspěvku na ubytování od zřizovatele (Plzeňský kraj)

Cena za 1 měsíc/

1 lůžko

při vykonávání odborného výcviku žákem mimo dílny odborného výcviku školy a současném poskytnutí příspěvku na ubytování od zřizovatele (Plzeňský kraj)

3-lůžkový

1 000,- Kč

500,- Kč

500,- Kč

0,- Kč

4 a více lůžkový

900,- Kč

450,- Kč

400,- Kč

0,- Kč