Technika má zlaté dno

V úterý 22. 10. 2019 ve SOU elektrotechnickém v Plzni proběhla soutěž v sestrojení třídící linky na pingpongové míčky ze stavebnic Merkur a Boffin. Organizátorem byl Plzeňský kraj. Soutěžilo celkem 19 týmů, které byly rozděleny do dvou kategorií – učiliště a gymnázia. Náš tým obsadil ve své kategorii 6. místo. Každý tým tvořili dva žáci střední školy a dva žáci spolupracující základní školy (v našem případě ZŠ Žihle). Všichni soutěžící obdrželi za umístění věcné ceny. Střední školy získaly stavebnice Merkur a Boffin a základní školy si odvezly kufřík s nářadím. Žákům gratulujeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci obou škol.

Ing. Radek Čuřík

Ocenění našich žáků

Dne 23. května 2019 se v Plzeňském Techmania Science centru  za účasti předních představitelů Plzeňského kraje konalo předání ocenění za výrobky žáků a žákyň v rukodělné soutěži Řemeslo má zlaté dno. Naší školu reprezentoval žák 2. ročníku Opravář zemědělských strojů Ivan Bukaj s výrobkem Návštěvník z Marsu. Obdržel diplom a drobné věcné ceny.

Read More

Úspěch v celokrajské soutěži robotiky

Ve středu 15. května 2019 se žáci Střední školy Kralovice a Základní školy Kralovice v počtu čtyř žáků z každé školy zúčastnili druhého ročníku soutěže robotiky, která se konala v plzeňské Techmanii.

Soutěž probíhala od ranních hodin v hlavní hale, kde bylo nejprve nutné soutěžní týmy zaregistrovat. Ve volných chvílích si mohli žáci projít a vyzkoušet expozice plzeňské Techmanie. Po registraci měli všichni soutěžící jednu hodinu na přípravu svého robota. Poté probíhala už hlavní část soutěže, která se konala na 4 drahách současně, dvě dráhy byly pro střední a dvě pro základní školy. Na závodních drahách se celkem vystřídalo 16 družstev ze základních škol a 18 ze středních škol Plzeňského kraje. Soutěžní družstvo mělo vždy 5 minut na zdolání dané trasy.

Po odjetí všech závodních družstev následovala polední pauza s občerstvením, po které probíhala soutěž kreativity postavených modelů všech družstev.

Read More

Úspěch v krajské on-line soutěži KONTEXT v porozumění anglickému odbornému textu

Oddělení Celoživotního a distančního vzdělání, Ústav jazykové přípravy ZČU Plzeň a Odbor školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje připravily odbornou soutěž v anglickém jazyce na téma planeta Země. Do soutěže se přihlásilo celkem 1105 studentů jednotlivých škol Plzeňského kraje. Zapojila se i naše Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32. Semifinálové i finálové kolo se uskutečnilo 4. dubna 2019 v areálu ZČU. Až do finále postoupil žák 3.S naší školy Patrik Hübner v kategorii II. b: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 3. – 4. ročník a obsadil krásné 5. místo!

Předávání cen se zúčastnil také rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček. Jako součást finálového dne byly připraveny exkurze do laboratoří Západočeské univerzity, aktivity projektu Bav se vědou nebo promítání filmů ve virtuální realitě. 

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!

Vánoční sportovní turnaj

Ve čtvrtek  20.12. 2018  žáci naší školy odehráli vánoční turnaj v přehazované a sálové kopané. Turnaj dívek v přehazované vyhrála 2.S a sálovou kopanou třída 3.O. Pro žáky byl připraven v malé tělocvičně zábavný doprovodný program a všichni se tak  pobavili a vánočně naladili. Vítězové byli odměněni sladkými medailemi. Akce proběhla ve velké pohodě i díky vzornému chování žáků. Všem žákům a učitelům děkuji za spolupráci.

Mgr. Milan Palát

Read More

Basketbalový turnaj v Plasích

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se žáci naší školy zúčastnili turnaje v basketbale středních škol v Plasích. Dívky skončily na třetím místě. Pro velký zájem chlapců naše škola postavila dva týmy. Tým „A“ se umístil na druhém místě a tým „B“ na třetím.

Za vzornou reprezentaci školy i za vzorné chování děkuji!

Mgr. Milan Palát

Read More

ROZHODUJ O EVROPĚ

Ve středu 31. 10. 2018 se v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil simulační projekt pro studenty, s názvem Rozhoduj o Evropě. Z celé naší školy byli vybráni 4 žáci: Kristina Randová, Martin Ryk, Pavlína Kochtová a Patrik Hübner. Celá akce byla organizátory velmi kvalitě promyšlená  a v mnohém inspirující. Náš úkol spočíval v tom,  abychom se na několik hodin stali politiky EU  a vyzkoušeli si evropské rozhodování na vlastní kůži.. Naším konkrétním úkolem bylo doplnit nebo změnit evropskou směrnici o plastech, které ničí naši přírodu, a zabránit tak dalším problémům spojeným s užíváním plastů.

Chceme poděkovat organizátorům akce, kteří nám umožnili setkat se s některými politiky a debatovat s nimi např. o školství a zdravotnictví v našem kraji.

Díky tomuto projektu jsme se nejen podívali do Plzně, ale dozvěděli se i zajímavé informace ze zákulisí politiky.