Kralovický podzim s účastí našich žáků

Ve středu 11. září 2019 se konal v pořadí devátý Kralovický podzim, přehlídka hrajících, tančících, recitujících, zpívajících seniorů a osob se zdravotním postižením. Žáci Střední školy Kralovice pomáhali provázet celodenním programem jednotlivé týmy. Celá akce měla veliký úspěch. Z uživatelů sociálních služeb vyzařovala radost. Bylo vidět, že s chutí předváděli to, co se během roku naučili. Každý tým byl odměněn, což je pro ně výzvou a motivací pro další ročník.

Při pohledu na naše žáky jsem si uvědomila, že vládnou vstřícností, empatií a láskou. Dostalo se jim od uživatelů poděkování v podobě otevřených náručí, úsměvů a radosti. To je ta správná zpětná vazba v dobrovolnictví.

Read More

Adaptační kurzy – září 2019

V prvním zářijovém týdnu letošního školního roku se uskutečnily jednodenní adaptační kurzy ve třídách 1.O a 1.S. V následujícím týdnu pak ještě kurz pro třídu 1.A. Akce byly zaměřeny na vzájemné seznámení žáků, hlubší poznání a spolupráci ve skupině. Za účasti třídních učitelek Ing. Hany Gryszkiewiczové , Mgr. Gabriely Vlachové a školní metodičky prevence Mgr. Margit Chudáčkové se seznamovacích aktivit zúčastnilo celkem 53 žáků. Kurzy probíhaly v učebně psychologie i na hřišti. Letos nově byla část kurzu v 1.S realizována v areálu ZOO a Golf parku v Plasích. Díky prostředí a krásnému počasí se to ukázalo jako výborná možnost k seznamovacím aktivitám. Adaptační kurz se tak stal základem pro rozvoj zdravých vztahů a pozitivního klimatu ve třídě v následujících letech studia.

Read More

Zahájení školního roku 2019/2020

Všichni žáci prvních ročníků zahajují nový školní rok v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hodin ve svých učebnách s třídními učiteli v budově školy, nám. Osvobození 32.

Žáci 2.A, 3.A, 2.O, 3.O absolvují 2. 9. 2019 školení BOZP od 8:00 hodin v dílnách školy.

Žáci 2.S, 3.S, 4.S zahajují školní rok 2. 9. 2019 v 8:00 hodin ve svých učebnách v budově školy.

V pondělí 2. 9. 2019 se během dopoledne uskuteční společné focení žáků všech tříd.
Žáci ubytovaní v domově mládeže mají od pondělí 2. 9. 2019 přihlášenou stravu!

V úterý 3. 9. 2019 se ve škole učí třídy: 1.S, 2.S, 3.S, 4.S, 2.A, 3.O, třída 1.O má ve škole adaptační kurz,

od úterý 3. 9. 2019 mají odborný výcvik v dílnách nebo na smluvním pracovišti třídy: 1.A, 2.O a 3.A.

V pátek 6. 9. 2019 začínají praxi na smluvním pracovišti žáci 2. S a 3. S.

Odborná exkurze do Daikin

Dne 25. června 2019 navštívily chlapecké třídy 2.A a 2.O nejprestižnějšího výrobce klimatizačních jednotek v Plzni, japonskou firmu Daikin.

Chlapci se nejdříve v rámci prezentace seznámili s historií podniku, s jeho výrobky, s uznáními za kvalitní práci. Poté si prošli výrobní halu s vysokým stupněm robotizace. Zde na vlastní oči viděli výrobu klimatizačních jednotek.

Za vlídné přijetí děkujeme a přejeme této firmě hodně pracovních úspěchů.

Read More

Zkoušky ze svařování

Již podruhé v tomto školním roce skládali žáci 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů závěrečné zkoušky ze svařování – metoda MAG (CO2) – ZK 135. Zkoušky se uskutečnily v pátek 21. června 2019 v dílnách odborného výcviku. 

Z celkem 21 zkoušených žáků byli úspěšní všichni jak z teoretické, tak i praktické části. Přípravu žáků a odborný dohled zajišťoval instruktor svařování pan Jaroslav Kozel. Připravenost žáků na velmi dobré úrovni ocenil komisař ze Školy Welding HV s.r.o. Antonín Lev. Žákům blahopřejeme a děkujeme panu Kozlovi za jejich kvalitní přípravu!

Ing. Radek Čuřík

Read More

Nabídka pracovního místa

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 přijme od 1. září 2019 školního asistenta domova mládeže na dobu určitou (do 30. 6. 2021) s úvazkem 0,2 (8 hodin týdně).

Kvalifikační předpoklady: asistent pedagoga v zákoně o pedagogických pracovnících.

Nabídky zasílejte písemně na adresu Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

nebo elektronicky na adresu info@sskralovice.cz.