Exkurze do Hyundai Nošovice a muzea Tatra v Kopřivnici

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji jsme s našimi žáky vyjeli na dvoudenní exkurzi do vzdáleného Moravskoslezského kraje. V pondělí 14. října 2019 náš autobus dojel do Ostravy, kde zastavil u Světa techniky v oblasti Dolní Vítkovice. Jedná se o vědecké a technické centrum. Podobné centrum známe i z Plzně pod názvem Techmania Science Center. Žáci si mohli vyzkoušet různé přístroje simulující nespočet fyzikálních a technických pokusů. Po důkladném prozkoumání science centra jsme zamířili do hotelu ve Frýdku-Místku.

V úterý od 8 hodin ráno nás čekala prohlídka automobilky Hyundai Nošovice. K vidění byla velmi moderní továrna. Průvodce nám ukázal celý provoz s výjimkou lakovny, kam se z bezpečnostních důvodů nemůže. Prohlédli jsme si nejdetailnější výrobu od svitků plechů po kompletní vůz. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný závod Hyundai v Evropské unii, není překvapením rychlost výroby, kdy z výrobní linky sjede nové auto každou minutu. Z Nošovic naše cesta vedla do technického muzea Tatra v Kopřivnici. Zde žáci viděli kompletní historii třetí nejstarší automobilky s nepřerušenou výrobou na světě. V muzeu jsme mohli sledovat milníky vývoje tohoto českého výrobce. Součástí expozice byly i rozebrané části motorů, které ukazovaly postupný vývoj vozů Tatra. Po prohlídce už následovala jen dlouhá cesta domů.

Na závěr se sluší poděkovat našim žákům za vzorné chování po celou dobu exkurze.

Bc. Václav Jícha

 

Kufříky s nářadím pro žáky 1. ročníků učebních oborů

Ve středu 2. října 2019 jsme již posedmé předávali našim žákům prvních ročníků učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů kufříky s ručním nářadím, které jako podporu pro žáky technických učebních oborů připravil Plzeňský kraj ve spolupráci s firmou NET4GAS. V historických prostorách ambitu v Mariánské Týnici se předávání zúčastnili Mgr. Jaroslav Šobr, zastupitel Plzeňského kraje a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Jaroslav Sokol, vedoucí organizace školství Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a ředitel školy Mgr. Milan Oravec.

Read More

Kralovický podzim s účastí našich žáků

Ve středu 11. září 2019 se konal v pořadí devátý Kralovický podzim, přehlídka hrajících, tančících, recitujících, zpívajících seniorů a osob se zdravotním postižením. Žáci Střední školy Kralovice pomáhali provázet celodenním programem jednotlivé týmy. Celá akce měla veliký úspěch. Z uživatelů sociálních služeb vyzařovala radost. Bylo vidět, že s chutí předváděli to, co se během roku naučili. Každý tým byl odměněn, což je pro ně výzvou a motivací pro další ročník.

Při pohledu na naše žáky jsem si uvědomila, že vládnou vstřícností, empatií a láskou. Dostalo se jim od uživatelů poděkování v podobě otevřených náručí, úsměvů a radosti. To je ta správná zpětná vazba v dobrovolnictví.

Read More

Adaptační kurzy – září 2019

V prvním zářijovém týdnu letošního školního roku se uskutečnily jednodenní adaptační kurzy ve třídách 1.O a 1.S. V následujícím týdnu pak ještě kurz pro třídu 1.A. Akce byly zaměřeny na vzájemné seznámení žáků, hlubší poznání a spolupráci ve skupině. Za účasti třídních učitelek Ing. Hany Gryszkiewiczové , Mgr. Gabriely Vlachové a školní metodičky prevence Mgr. Margit Chudáčkové se seznamovacích aktivit zúčastnilo celkem 53 žáků. Kurzy probíhaly v učebně psychologie i na hřišti. Letos nově byla část kurzu v 1.S realizována v areálu ZOO a Golf parku v Plasích. Díky prostředí a krásnému počasí se to ukázalo jako výborná možnost k seznamovacím aktivitám. Adaptační kurz se tak stal základem pro rozvoj zdravých vztahů a pozitivního klimatu ve třídě v následujících letech studia.

Read More

Zahájení školního roku 2019/2020

Všichni žáci prvních ročníků zahajují nový školní rok v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hodin ve svých učebnách s třídními učiteli v budově školy, nám. Osvobození 32.

Žáci 2.A, 3.A, 2.O, 3.O absolvují 2. 9. 2019 školení BOZP od 8:00 hodin v dílnách školy.

Žáci 2.S, 3.S, 4.S zahajují školní rok 2. 9. 2019 v 8:00 hodin ve svých učebnách v budově školy.

V pondělí 2. 9. 2019 se během dopoledne uskuteční společné focení žáků všech tříd.
Žáci ubytovaní v domově mládeže mají od pondělí 2. 9. 2019 přihlášenou stravu!

V úterý 3. 9. 2019 se ve škole učí třídy: 1.S, 2.S, 3.S, 4.S, 2.A, 3.O, třída 1.O má ve škole adaptační kurz,

od úterý 3. 9. 2019 mají odborný výcvik v dílnách nebo na smluvním pracovišti třídy: 1.A, 2.O a 3.A.

V pátek 6. 9. 2019 začínají praxi na smluvním pracovišti žáci 2. S a 3. S.