Jak probíhal den otevřených dveří ONLINE?

V sobotu 21. listopadu 2020 jsme se sešli s našimi potenciálními žáky. Poprvé to pro nás bylo online. Napětí před prvním vstupem do éteru v devět hodin z nás postupně opadávalo a v dalších dvou vstupech, v deset a v jedenáct, už jsme se pomalu ale jistě stávali profesionály i v tomto způsobu komunikace. Učíme se totiž rychle. 🙂

Read More

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ sobota 21. listopadu 2020 ONLINE

Jsme online – buďte s námi online

Nepříznivá epidemiologická situace nám bohužel neumožňuje, abychom zájemce o studium osobně přivítali v naší škole. Nechceme vás ale připravit o možnost  seznámit se blíže s místem, kde hodláte strávit svoje další studium. A proto jsme na vás připraveni v online podobě.

Read More

Distanční vzdělávání od 2. listopadu 2020

V návaznosti na usnesení vlády platí nadále až do odvolání u žáků středních škol zákaz osobní přítomnosti ve školách. Tento zákaz se vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce. Ze zákona mají žáci povinnost účastnit se distančního vzdělávání. Jednotnou komunikační platformou pro distanční vzdělávání žáků naší školy je MS Teams.

Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol v domovech mládeže.

Provoz školní jídelny není přerušen, připravují se pouze obědy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost oběd odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy. K odběru oběda se musí včas přihlásit (na https://www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny). Cizí strávníci mohou jídlo odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy.

Usnesením vlády České republiky vláda ukládá žákům pracovní povinnost poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.
Pracovní povinnost se vztahuje i na žáky posledních dvou ročníků našeho maturitního oboru Sociální činnost. Po dobu plnění pracovní povinnosti jsou žáci omluveni z účasti na teoretické i praktické výuce. Tato pracovní povinnost bude zohledněna v praktickém vyučování a praktické přípravě.

Přechod na distanční vzdělávání od 14. října 2020

Vláda České republiky vydala usnesení:

– ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.,

– ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 platí u žáků středních škol zákaz osobní přítomnosti ve školách. Tento zákaz se nově vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce. Ze zákona mají žáci povinnost přejít na distanční vzdělávání. Jednotnou komunikační platformou pro distanční vzdělávání žáků naší školy je MS Teams.

Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol v domovech mládeže.

Provoz školní jídelny není přerušen, připravují se pouze obědy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost oběd odebrat pouze do jídlonosiče s sebou přístupem ze dvora školy. K odběru oběda se musí včas přihlásit (na https://www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny). Cizí strávníci mohou jídlo odebrat pouze do jídlonosičů s sebou přístupem ze dvora školy.

Podle usnesení vlády je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků středních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech neprobíhá žádná (ani distanční) výuka.

Ve dnech 29. a 30. října 2020 následují podzimní prázdniny.

V týdnu od 26. do 30. října 2020 je školní jídelna mimo provoz.

Provoz školy od 5. do 18. října 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

informuje o vydání nařízení č. 6/2020 a nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje – omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin, k dispozici na webových stránkách krajské hygienické stanice.

V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:

u středních škol a konzervatoří se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na praktické vyučování.

Na území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Tachov:

Tam, kde se uplatňuje tento zákaz, škola přechází povinně na distanční vzdělávání, distanční vzdělávání je povinné rovněž pro žáky. Praktické vyučování probíhá standardně prezenčně, a to jak ve školách, tak u zaměstnavatelů.

Kufříky s nářadím pro žáky 1. ročníků učebních oborů

V úterý 29. září 2020 jsme již poosmé předávali našim žákům prvních ročníků učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů kufříky s ručním nářadím, které jako podporu pro žáky technických učebních oborů připravil Plzeňský kraj ve spolupráci s firmou NET4GAS. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se předávání uskutečnilo v učebnách školy pro každou třídu samostatně. Kufříky s nářadím předal pan Jaroslav Sokol, vedoucí organizace školství Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a ředitel školy Mgr. Milan Oravec.

Jsme rádi, že tento dar můžeme našim žákům věnovat. Není to jediná podpora, kterou Plzeňský kraj žákům učebních oborů poskytuje. Další z nich je příspěvek na ubytování žáků v domově mládeže ve výši 500,- Kč měsíčně.

Tato materiální a finanční podpora bude pokračovat i v dalších letech, což je jistě motivace a výzva pro budoucí zájemce o studium uvedených oborů na naší škole.

Nový školní rok 2020/2021

Zahájení nového školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září v 8:00 hodin.

Všichni žáci prvních ročníků zahájí studium v učebnách budovy školy se svými třídními učiteli.

Žádáme doprovázející osoby, aby z důvodu zvýšených hygienických opatření nevstupovaly do budovy!

Žáci 2. až 4. ročníku maturitního oboru Sociální činnost zahájí školní rok s třídními učiteli v učebnách v budově školy.

Žáci druhých a třetích ročníků technických oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů zahájí výuku v dílnách odborného výcviku školením BOZP.

Po zahájení během prvního dne školního roku proběhne také focení tříd s třídními učiteli.

Domov mládeže bude pro ubytované žáky zpřístupněn 1. 9. 2020 od 6:00 hodin.

Školní jídelna bude v provozu pro ubytované žáky počínaje obědem 1. 9. 2020. Ostatní žáci se mohou stravovat od 2. 9. 2020.

Od 2. září 2020 probíhá výuka podle sudého týdne rozvrhu (ve škole 1. O, 2. A, 3. O; na odborném výcviku 1. A, 2. O, 3. A).

Přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a úspěšný vstup do nového školního roku!