Zahájení školního roku 2019/2020

Všichni žáci prvních ročníků zahajují nový školní rok v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hodin ve svých učebnách s třídními učiteli v budově školy, nám. Osvobození 32.

Žáci 2.A, 3.A, 2.O, 3.O absolvují 2. 9. 2019 školení BOZP od 8:00 hodin v dílnách školy.

Žáci 2.S, 3.S, 4.S zahajují školní rok 2. 9. 2019 v 8:00 hodin ve svých učebnách v budově školy.

V pondělí 2. 9. 2019 se během dopoledne uskuteční společné focení žáků všech tříd.
Žáci ubytovaní v domově mládeže mají od pondělí 2. 9. 2019 přihlášenou stravu!

V úterý 3. 9. 2019 se ve škole učí třídy: 1.S, 2.S, 3.S, 4.S, 2.A, 3.O, třída 1.O má ve škole adaptační kurz,

od úterý 3. 9. 2019 mají odborný výcvik v dílnách nebo na smluvním pracovišti třídy: 1.A, 2.O a 3.A.

V pátek 6. 9. 2019 začínají praxi na smluvním pracovišti žáci 2. S a 3. S.

Odborná exkurze do Daikin

Dne 25. června 2019 navštívily chlapecké třídy 2.A a 2.O nejprestižnějšího výrobce klimatizačních jednotek v Plzni, japonskou firmu Daikin.

Chlapci se nejdříve v rámci prezentace seznámili s historií podniku, s jeho výrobky, s uznáními za kvalitní práci. Poté si prošli výrobní halu s vysokým stupněm robotizace. Zde na vlastní oči viděli výrobu klimatizačních jednotek.

Za vlídné přijetí děkujeme a přejeme této firmě hodně pracovních úspěchů.

Read More

Zkoušky ze svařování

Již podruhé v tomto školním roce skládali žáci 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů závěrečné zkoušky ze svařování – metoda MAG (CO2) – ZK 135. Zkoušky se uskutečnily v pátek 21. června 2019 v dílnách odborného výcviku. 

Z celkem 21 zkoušených žáků byli úspěšní všichni jak z teoretické, tak i praktické části. Přípravu žáků a odborný dohled zajišťoval instruktor svařování pan Jaroslav Kozel. Připravenost žáků na velmi dobré úrovni ocenil komisař ze Školy Welding HV s.r.o. Antonín Lev. Žákům blahopřejeme a děkujeme panu Kozlovi za jejich kvalitní přípravu!

Ing. Radek Čuřík

Read More

Nabídka pracovního místa

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 přijme od 1. září 2019 školního asistenta domova mládeže na dobu určitou (do 30. 6. 2021) s úvazkem 0,2 (8 hodin týdně).

Kvalifikační předpoklady: asistent pedagoga v zákoně o pedagogických pracovnících.

Nabídky zasílejte písemně na adresu Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

nebo elektronicky na adresu info@sskralovice.cz.

Maturity 2019

Slovo „maturita“ pochází z latiny a znamená zralost. Tato „zkouška dospělosti“ ukončuje středoškolské vzdělání a její zdárný výsledek je podmínkou nejen pro přijetí  k dalšímu studiu.

Jarní termín letošních maturit je za námi a v pátek 24. května 2019 byla v ambitu kláštera v Mariánské Týnici všem absolventům oboru Sociální činnost předána maturitní vysvědčení. Toto prosté konstatování však v sobě skrývá mnoho úsilí nejen ze strany žáků, ale i učitelů, kteří je celé čtyři roky, krok za krokem, připravovali s největším nasazením tak, aby vše proběhlo úspěšně. Read More

2. místo v soutěži Opravář zemědělských strojů

Letošní ročník regionálního kola soutěže odborných dovedností žáků oboru Opravář zemědělských strojů proběhl ve čtvrtek 4. dubna 2019. Organizátorem byla SOŠ a SOU Horšovský Týn. Soutěže se zúčastnilo osm soutěžících ze čtyř škol Plzeňského kraje. Teoretická část se skládala z testu z pravidel silničního provozu a poznávacího testu.

Read More