Inovujeme Plzeň

V pátek. 1. října jsme navštívili další ročník festivalu INOVUJEME PLZEŇ 2021. Mohli jsme se setkat s vystavovateli – inovátory, a to z oblasti business sféry i vzdělávacích institucí  https://www.inovujemeplzen.cz/vystavovatele/. Pořadatelem festivalu byla opět Správa informačních technologií města Plzně. Nechyběly vzdělávací aktivity Centra robotiky, SIT Port ukázal, jak podporuje nadějné inovátory při startu vlastního podnikání, DRONY SIT zase potěšily příznivce bezpilotního létání stroji ELIOS, WingtraOne nebo unikátním bezpilotním prostředkem SARAH. Kromě toho byla představena plzeňská Smart City řešení, která dělají Plzeň lepším místem pro život a podnikání. Centrum Doubravka nabídlo milovníkům řízení, kam patří snad všichni naši žáci, vyzkoušet simulátory závodění s virtuální realitou. O bezpečnou dopravu do Plzně a zpět se zasloužila cestovní agentura Moje česká doprava.  Na první pohled velmi odborná akce nám naznačila, že díky moderním technologiím je náš život zase o něco snazší.

Mgr. Alena Kupková

Kufříky s nářadím pro žáky 1. ročníků technických učebních oborů

Stalo se tradicí, že vždy na začátku svého tříletého studia, dostávají žáci a žákyně od zřizovatele školy – Plzeňského kraje – kufříky s nářadím. Jde o vyjádření podpory žákům, kteří se rozhodli studovat technické obory preferované Plzeňským krajem.

Tato tradice trvá již 8 let a je spolu s 500, – Kč měsíčním příspěvkem na ubytování v domově mládeže jistě příjemným bonusem při žákovském studiu. Letošního slavnostního předání v ambitu kláštera v Mariánském Týnci se kromě více než 50 žáků zúčastnili i zástupci OŠMS Plzeňského kraje. Ocenili nejen vysoký počet nových žáků, ale i to, že se škole daří oslovovat i uchazeče ze sousedních krajů.

Doufejme, že kufříky s nářadím žáci užijí a své technické dovednosti, které u nás ve škole získají, budou celoživotně rozvíjet.

Nový školní rok 2021/2022

Zahájení nového školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021 v 8:00 hodin.

Všichni žáci zahájí studium v učebnách budovy školy se svými třídními učiteli. Jediným vstupem do budovy školy je pro žáky vstup vchodem do domova mládeže! Ve společných prostorách budovy školy žáci musí mít nasazený respirátor!

Žádáme doprovázející osoby, aby z důvodu zvýšených hygienických opatření nevstupovaly do budovy!

Každý žák po návratu z prázdnin musí na základě mimořádného opatření MZ prokázat bezinfekčnost jedním z těchto způsobů:

a) certifikát o provedeném očkování, že uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky nejméně 14 dní,

b) certifikát o provedeném očkování, že uplynulo od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

c) potvrzení, že žák prodělal potvrzené onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 180 dní,

d) potvrzení, že žák absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,

e) potvrzení, že žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru,

f) žáci, kteří se neprokáží jedním z potvrzení a) až e) podstoupí preventivní antigenní test.

V platnosti zůstávají hygienická opatření ze závěru loňského školního roku. Žáky s nimi podrobně seznámí třídní učitelé.

Po zahájení během prvního dne školního roku proběhne také focení tříd s třídními učiteli.

Domov mládeže bude pro ubytované žáky zpřístupněn 1. 9. 2021 od 6:00 hodin.

Školní jídelna bude v provozu pro ubytované žáky počínaje obědem 1. 9. 2021. Ostatní žáci se mohou stravovat od 2. 9. 2021.

Přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a úspěšný vstup do nového školního roku!

Výsledky zkoušek ze svařování plamenem dne 24. 6. 2021 ve třídě 3.O

Na zkoušky se dostavil zkušební komisař – ředitel společnosti Škola Welding pan David Rambousek. Všichni žáci přihlášení do kurzu svařování plamenem prospěli z teorie i praxe. Zkušební komisař ocenil znalosti žáků z teorie i úroveň jejich praktických dovedností.

V červenci 2021 probíhá pro žáky 3.O základní kurz svařování další metodou – metodou MAG. Do kurzu se přihlásilo 12 žáků, kapacita svařovny je zcela naplněna.

Jaroslav Kozel, učitel svařování

Provoz školy od 24. května 2021

Od pondělí 24. května 2021 se všichni žáci školy vrací k prezenční výuce včetně možnosti ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Teoretická výuka tak navazuje na praktickou výuku, která se prezenčně vyučuje již od 26. dubna 2021.

V platnosti zůstávají všechna hygienická opatření včetně nutnosti nosit respirátor a používat dezinfekci. Každý žák i zaměstnanec musí být testován na onemocnění COVID-19 jednou týdně (zpravidla v pondělí, resp. při prvním příchodu do školy v daném týdnu). Povinnost podrobit se testování je stanovena jako podmínka osobní účasti na vzdělávání.

Testování může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Třídní schůzky s rodiči on-line

V pátek 9. dubna 2021 se uskuteční třídní schůzky s rodiči. Vzhledem k současným platným opatřením proběhnou on-line formou.

Od 15:00 hodin je připraveno on-line setkání rodičů celé třídy s třídním učitelem/učitelkou

Poté máte možnost přihlásit se k individuální konzultaci s kterýmkoliv učitelem teoretické výuky, odborného výcviku i vychovatelem domova mládeže v době od 15:20 do 18:00 hodin. K této konzultaci je potřeba se předem zaregistrovat podle přiloženého návodu. 

Rezervační stránka pro třídní schůzky 9. 4. 2021

Budeme rádi, pokud se s námi spojíte alespoň touto formou. Děkujeme za váš zájem o setkání a konzultace s pedagogickými pracovníky naší školy. 

Mgr. Milan Oravec 

ředitel školy

Read More