Kroužek podnikavosti – finanční gramotnost

Od 1. ledna 2021 se v naší škole realizuje projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, ve kterém jsme partnerem s finančním příspěvkem. V jeho rámci probíhá také kroužek podnikavosti. Průběžně se setkáváme a žáci se dozvídají podrobnosti z podnikatelského světa. Součástí jsou projektové dny zaměřené na finanční gramotnost. Jeden z nich se uskutečnil v polovině září 2022.

Kufříky s nářadím pro žáky učebních oborů

V úterý 13. září 2022 proběhlo v Mariánské Týnici slavnostní předávání kufříků s nářadím. Celkem 53 žáků oborů Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel obdrželo tento kufřík (dar Plzeňského kraje) z rukou ředitele školy pana Mgr. Milana Oravce a zástupců Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje paní JUDr. Jaroslavy Havlíčkové a pana Jaroslava Sokola jako výraz podpory technických učebních oborů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení nového školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hodin.

Všichni žáci maturitního oboru Sociální činnost a žáci 1. ročníku učebních oborů zahájí studium v učebnách budovy školy se svými třídními učiteli.

Jediným vstupem do budovy školy je pro žáky vstup vchodem do domova mládeže!

Žáci 2. a 3. ročníku učebních oborů zahájí studium v dílnách odborného výcviku.

Po zahájení během prvního dne školního roku proběhne také focení tříd s třídními učiteli.

Domov mládeže bude pro ubytované žáky zpřístupněn 1. 9. 2022 od 6:00 hodin.

Školní jídelna bude v provozu pro žáky ubytované v domově mládeže a dojíždějící žáky, kteří mají zaplacen oběd na první den, počínaje obědem 1. 9. 2022. Ostatní žáci se mohou stravovat od 2. 9. 2022.

Přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a úspěšný vstup do nového školního roku!

Poznáváme služby v Jihočeském kraji

Žáci třetího ročníku maturitního oboru předposlední červnový týden vyrazili poznávat sociální služby mimo Plzeňský kraj. Navštívili Domov mistra Kříšťana v Prachaticích, kde se seznámili s Konceptem Smyslové aktivizace a jeho uplatněním v praxi sociální péče. Dále navštívili Hospic sv. Jana N. Neumanna a Domov Matky Vojtěchy pro osoby s různými druhy demence, zejména Alzheimerovu chorobou a akci zakončili návštěvou Společnosti Trvalého Rozvoje Osob s Omezením. Akce byla zpestřena vzdělávacím seminářem zaměřeným na paliativní a hospicovou péči. Žáci ve všech zařízeních naslouchali, se zájmem diskutovali a získávali informace i malou zkušenost s různou cílovou skupinou. Velmi ocenili vstřícné přijetí ve všech zařízeních a propojili si teoretické poznatky s praxí, což je pro pracovníky v sociálních službách velmi důležité. Akce se setkala s velikým ohlasem od žáků i od zaměstnanců zařízení a díky tomu budeme akce podobného rázu pořádat brzy znovu.

                                                                                               Jaroslava Kaucká

Kulaté narozeniny Diakonie Západ

Žáci prvního ročníku oboru Sociální činnost se dne 22. června zúčastnili 30. narozenin Diakonie Západ v areálu DEPO Plzeň. Díky této akci jim bylo představeno 11 registrovaných sociálních služeb a další navazující činnosti, které poskytují v Plzni a okolí. Vyzkoušeli si Snoezelen – relaxačně terapeutickou místnost, pomůcky, se kterými pracují osoby s těžkým mentálním postižením, prožili „aha„ moment prostřednictvím hry zaměřené na komunikaci a konflikt, vyhodnotili si, jak s partnerem řeší náročné situace, zjistili, jak jednoduché je vytvářet předsudky vůči lidem kolem nás a mnoho dalšího.

Bylo to pro nás příjemně strávené odpoledne plné zážitků a informací.

 

                                                                                                 Jaroslava Kaucká

Slavnostní předání výučních listů 21. června 2022

Úspěšní absolventi studia učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) a Opravář zemědělských strojů slavnostně převzali výuční listy z rukou ředitele školy Mgr. Milana Oravce a třídní učitelky Ing. Hany Gryszkiewiczové v prostoru ambitu  Mariánské Týnice za účasti učitelů, rodičů a dalších přátel absolventů.

Naši automechanici v projektu TATRA DO ŠKOL

Žáci technických oborů ze tří středních škol Plzeňského kraje měli ve školním roce 2021/2022 šanci zúčastnit se vzdělávacího projektu Tatra do škol kopřivnické automobilky TATRA TRUCKS, který podporuje mládež v technickém vzdělávání a praxi.

Žáci smontovali nákladní automobil TATRA, který bude jezdit v Plzeňském kraji. Projektu se zúčastnili učni ze Střední školy Kralovice, Střední školy Rokycany a Střední průmyslové školy dopravní v Plzni.

Podstatou projektu Tatra do škol, který vznikl v roce 2018, je spolupráce mezi automobilkou, jednotlivými kraji a technickými školami. Vybraní žáci ze středních škol dostávají možnost sestavit automobil TATRA, který pak míří do běžného provozu například u krajské správy a údržby silnic nebo u jiných institucí zřizovaných krajem. Žáci tak mají jedinečnou příležitost poznat, jak se vyrábějí nákladní vozy. V neposlední řadě pak smontovaný vůz najde své užitečné uplatnění.

Dne 15. června 2022 se v prostorách polygonu Tatry v Kopřivnici uskutečnilo slavnostní předání vozidla Tatra v rámci úspěšného dokončení projektu Tatra do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022.

V prezentačním centru na polygonu zástupci zapojených subjektů zhodnotili v projevech význam, průběh a v neposlední řadě výtečnou kvalitu odvedené práce a nasazení žáků všech tří škol.

Po prezentaci projektu a zmíněných proslovech bohatý program pokračoval přejezdem na finální montáž Tatra Trucks, a. s., slavnostním předáním vozidla a mapováním procesu výroby. Poté následoval přejezd zpět na polygon, kde čekaly na účastníky velice atraktivní dynamické jízdy ve vozidlech Tatra. Účastníci se mohli svézt mimo jiné i ve speciálu spolu se známým českým jezdcem rallye Tomášem Tomečkem. Následovala návštěva nového muzea s výkladem a prohlídkou.

Akce se kromě zapojených žáků zúčastnili také ředitelé všech tří zapojených škol, zástupce OŠMS Krajského úřadu Plzeňského kraje a zástupce Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.