AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2019

V pondělí 11. března 2019 proběhlo krajské kolo soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2019 – kategorie Automechanik. Soutěž organizovala Střední průmyslová škola dopravní Plzeň ve středisku Plzeň-Křimice. Soutěžili žáci šesti škol Plzeňského kraje (domácí, SŠ Kralovice, SŠ Rokycany, SOŠ a SOU Horšovský Týn, SOŠ a SOU Sušice a SPŠ Klatovy). Celkovým vítězem se stal soutěžící z pořádající školy. Naši školu reprezentovali žáci 3.A Matěj Zeman a Jaroslav Máček, kteří obsadili 7. a 9. místo. Blahopřejeme k umístění a děkujeme za reprezentaci školy!

Ing. Radek Čuřík

Read More

Projekt EDISON

V pondělí 11. února 2019 jsme ve škole uvítali vysokoškolské studenty ze tří zemí – Kyrgyzstánu, Turecka a Taiwanu. Každý z nich měl připravenou prezentaci o své zemi, které jsme zhlédli i s jejich slovním doprovodem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o kultuře, národních jídlech, tradicích. Student z Taiwanu nám ukazoval základní znaky v čínštině, my jsme ho na oplátku učili tancovat na české písničky. Studenti se také přišli podívat do dílen a seznámili se s prostředím, kde konáme odborný výcvik. Jsme rádi, že jsme se mohli seznámit s životem v jiných zemích.

Jakub Kořínský, žák 1.O

Read More

Do naší školy přijela Plzeňská unie neslyšících

Dne 6.2.2019 proběhla na naší škole přednáška z Plzeňské unie neslyšících. Akce trvala dvě vyučovací hodiny a zúčastnily se jí třídy 1.S a 2.S. Žena, která ovládala znakovou řeč, pracuje v centru pro neslyšící a druhá žena byla neslyšící. Přednáška byla velice zajímavá a přínosná. Dozvěděli jsme se nové poznatky o neslyšících. Sami jsme si vyzkoušeli i několik znaků a musíme uznat, že to nic lehkého nebylo.

Read More

Výuka svařování

Těžištěm výuky svařování ve škole je svařování plamenem a v ochranné atmosféře CO2.

Na tyto metody žáci oboru Opravář zemědělských strojů získají patřičná oprávnění – svářečské průkazy.

V rámci výuky svařování seznamujeme naše žáky nově i s dalšími způsoby svařování:

×          svařování trubičkovou elektrodou bez ochranné atmosféry,

×          základy svařování metodou TIG – wolframová neodtavující se elektroda (hliník, nerez),

×          svařování metodou MIG (hliník, nerez),

×          obloukové pájení metodou MIG,

×          práce se spotovačkou – bodovací stroj na opravy karoserií automobilů.

Jaroslav Kozel

 

Zájemci o studium

nás v letošním školním roce podruhé navštívili v sobotu 26. ledna 2019, aby se blíže seznámili s podmínkami vzdělávání ve Střední škole Kralovice. Zajímavým zpestřením, zejména pro rodiče, byla ukázka práce na 3D tiskárně, kterou využívají hlavně žáci z učebních oborů v technickém kroužku.

Během dne otevřených dveří si návštěvníci prohlédli nejen prostorové a materiálně-technické vybavení školy, dílen a domova mládeže, ale dozvěděli se bližší informace o organizaci a průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 a obsahu přijímacích zkoušek studijního oboru Sociální činnost.

Vážným zájemcům připomínáme, že přihlášky ke studiu škola přijímá do 1. března 2019.

Mgr. Alena Kupková

Read More

Svářečské zkoušky ze svařování plamenem

V pátek 18. 1. 2019 se v dílnách odborného výcviku uskutečnily závěrečné zkoušky ze svařování plamenem pro žáky 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů. Všech 18 přihlášených žáků uspělo v teoretické i praktické části. Zkušební komisař Antonín Lev ze Škola Welding byl velmi spokojený s průběhem zkoušek. Vyzdvihl vysokou úroveň znalostí teorie a pochválil žáky za vysokou kvalitu provedení u praktických svarů. Všem žákům gratulujeme k úspěšnému vykonání této svářečské zkoušky a učiteli odborného výcviku Jaroslavu Kozlovi za výbornou přípravu žáků ke zkoušce.

Mgr. Milan Oravec

ředitel školy

Read More

Exkurze do České národní banky

Dne 9. ledna 2019 se třídy maturitního oboru Sociální činnost zúčastnily exkurze do Národní banky v Praze. Dozvěděli jsme se historii koruny, která letos oslaví sté výročí své existence. V expozici jsme si mohli ověřit pravost našich bankovek a dokladů pod UV lampou. Měli jsme možnost zúčastnit se kvízu, ve kterém jsme mohli získat hodnotné ceny. Na závěr si každý potěžkal zlatou cihlu o váze 12,5 kg v hodnotě 11 milionů korun. Exkurze se nám velice líbila.

žáci maturitního oboru

Read More

Vánoční sportovní turnaj

Ve čtvrtek  20.12. 2018  žáci naší školy odehráli vánoční turnaj v přehazované a sálové kopané. Turnaj dívek v přehazované vyhrála 2.S a sálovou kopanou třída 3.O. Pro žáky byl připraven v malé tělocvičně zábavný doprovodný program a všichni se tak  pobavili a vánočně naladili. Vítězové byli odměněni sladkými medailemi. Akce proběhla ve velké pohodě i díky vzornému chování žáků. Všem žákům a učitelům děkuji za spolupráci.

Mgr. Milan Palát

Read More