ROZHODUJ O EVROPĚ

Ve středu 31. 10. 2018 se v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil simulační projekt pro studenty, s názvem Rozhoduj o Evropě. Z celé naší školy byli vybráni 4 žáci: Kristina Randová, Martin Ryk, Pavlína Kochtová a Patrik Hübner. Celá akce byla organizátory velmi kvalitě promyšlená  a v mnohém inspirující. Náš úkol spočíval v tom,  abychom se na několik hodin stali politiky EU  a vyzkoušeli si evropské rozhodování na vlastní kůži.. Naším konkrétním úkolem bylo doplnit nebo změnit evropskou směrnici o plastech, které ničí naši přírodu, a zabránit tak dalším problémům spojeným s užíváním plastů.

Chceme poděkovat organizátorům akce, kteří nám umožnili setkat se s některými politiky a debatovat s nimi např. o školství a zdravotnictví v našem kraji.

Díky tomuto projektu jsme se nejen podívali do Plzně, ale dozvěděli se i zajímavé informace ze zákulisí politiky.

10. října – Světový den duševního zdraví

Světový den duševního zdraví si připomínáme každoročně 10. října. Tento světový den je příležitostí ke zvýšení povědomí o otázkách duševního zdraví a současně vyzývá k podpoře všech zúčastněných stran k úsilí o dosažení vyšší úrovně duševního zdraví ve všech jeho souvislostech. Tradice vyhlašování tohoto světového dne se zrodila v roce 1992 na základě činnosti Světové federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health WFMH). Pro Světový den duševního zdraví v roce 2018 stanovila Světová zdravotnická organizace (WHO) téma „Mladí lidé a duševní zdraví v měnícím se světě“. Hlavní pozornost je tak zaměřena na otázky, jimž čelí mládež a mladí dospělí v dnešním světě a zamyšlení nad tím, co potřebují, aby vyrostli zdraví, šťastní a odolní.

 

I naše třída 4.S se na oslavu Světového dne duševního zdraví vypravila v úterý 9. října 2018 do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně, kde si pro nás pracovníci Psychiatrické kliniky připravili příjemné setkání a prezentaci věnující se problematice moderní psychiatrie a psychoterapie. Během odpoledního programu nám přiblížili, jak to u nich na oddělení chodí, provedli nás denním stacionářem a rozvinula se diskuse ohledně jeho klientů a využití. Na závěr jsme měli možnost vyzkoušet si právě nainstalovanou „psychobudku“, čili simulátor psychózy. Jedná se o projekt postgraduálních studentů, který umožňuje zažít na chvilku stavy příznačné pro schizofrenii. Jednalo se o nevšední a velmi intenzivní zážitek.   

                                                                                                                                                                                                                       žáci 4.S

 

Technika má zlaté dno

V úterý 9. 10. 2018 proběhl ve SOU elektrotechnickém v Plzni 3. ročník soutěže v sestrojení vyprošťovacího vozidla (tanku), nájezdové rampy a bezpečnostního nárazníku ze stavebnic Merkur a Boffin. Organizátorem byl Plzeňský kraj. Soutěžilo celkem 16 týmů, které byly rozděleny do dvou kategorií – učiliště a gymnázia. Náš tým obsadil ve své kategorii 4. místo. Každý tým tvořili dva žáci střední školy a dva žáci základní školy. Všichni soutěžící obdrželi diplomy za umístění a věcné ceny. Střední školy získaly stavebnice Merkur a Boffin a základní školy si odvezly kufřík s nářadím. Žákům gratulujeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci škol!

Ing. Radek Čuřík