Odborná exkurze do Daikin

Dne 25. června 2019 navštívily chlapecké třídy 2.A a 2.O nejprestižnějšího výrobce klimatizačních jednotek v Plzni, japonskou firmu Daikin.

Chlapci se nejdříve v rámci prezentace seznámili s historií podniku, s jeho výrobky, s uznáními za kvalitní práci. Poté si prošli výrobní halu s vysokým stupněm robotizace. Zde na vlastní oči viděli výrobu klimatizačních jednotek.

Za vlídné přijetí děkujeme a přejeme této firmě hodně pracovních úspěchů.

Read More

Zkoušky ze svařování

Již podruhé v tomto školním roce skládali žáci 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů závěrečné zkoušky ze svařování – metoda MAG (CO2) – ZK 135. Zkoušky se uskutečnily v pátek 21. června 2019 v dílnách odborného výcviku. 

Z celkem 21 zkoušených žáků byli úspěšní všichni jak z teoretické, tak i praktické části. Přípravu žáků a odborný dohled zajišťoval instruktor svařování pan Jaroslav Kozel. Připravenost žáků na velmi dobré úrovni ocenil komisař ze Školy Welding HV s.r.o. Antonín Lev. Žákům blahopřejeme a děkujeme panu Kozlovi za jejich kvalitní přípravu!

Ing. Radek Čuřík

Read More

Maturity 2019

Slovo „maturita“ pochází z latiny a znamená zralost. Tato „zkouška dospělosti“ ukončuje středoškolské vzdělání a její zdárný výsledek je podmínkou nejen pro přijetí  k dalšímu studiu.

Jarní termín letošních maturit je za námi a v pátek 24. května 2019 byla v ambitu kláštera v Mariánské Týnici všem absolventům oboru Sociální činnost předána maturitní vysvědčení. Toto prosté konstatování však v sobě skrývá mnoho úsilí nejen ze strany žáků, ale i učitelů, kteří je celé čtyři roky, krok za krokem, připravovali s největším nasazením tak, aby vše proběhlo úspěšně. Read More

2. místo v soutěži Opravář zemědělských strojů

Letošní ročník regionálního kola soutěže odborných dovedností žáků oboru Opravář zemědělských strojů proběhl ve čtvrtek 4. dubna 2019. Organizátorem byla SOŠ a SOU Horšovský Týn. Soutěže se zúčastnilo osm soutěžících ze čtyř škol Plzeňského kraje. Teoretická část se skládala z testu z pravidel silničního provozu a poznávacího testu.

Read More

RADNÍ PLZENSKÉHO KRAJE V NAŠÍ ŠKOLE

Zejména otázky zpracování a likvidace odpadů, ale i problematika dopravy vregionunebo zdravotní a sociální péče byly tématem besedy, kterou snašimi žáky vedlaradní Plzeňského kraje pro životní prostředí, bývalá ředitelka Domova Harmonie –centra sociálních služeb vMirošově,a ředitelka Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Mgr. Radka Trylčová.

Mgr. Alena Kupková

Soutěž ve svařování O zlatou kuklu společnosti SIAD

V úterý 26. března 2019 vyrazili žáci 3.O Jan Adámek a Jakub Krátký na celostátní soutěž ve svařování s mezinárodní účastí – 7. ročník soutěže O zlatou kuklu společnosti SIAD. Soutěž pořádala Střední škola technická Most. Zúčastnilo se jí 50 soutěžících z 20 škol. Jan Adámek, který soutěžil v metodě 135 – svařování v ochranné atmosféře, obsadil 6. místo a Jakub Krátký, který soutěžil v metodě 311 – svařování plamenem, získal 8. místo. V soutěži škol jsme vybojovali 6. místo. Všichni soutěžící získali ceny. Gratulujeme k umístění a děkujeme za reprezentaci školy!

Read More