RUČIČKY KRAJE

RUČIČKY KRAJE Plzeň 14. 6. 2022 – nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje. Akce pořádaná pro žáky základních škol a zaměstnavatele našeho kraje. Žáci Josef Vojtěch Volráb a Petr Jiří Bartoň předvádí výrobu ornamentů z pozinkovaného plechu žákům základních škol. Tuto akci navštívili také žáci našich spolupracujících základních škol z Manětína a Žihle.

Zajímavá chemie

V pátek 3. 6. 2022 proběhl projektový den v rámci projektu Vzdělávání 4. 0 v Plzeňském kraji. Pracovníci ZČU Plzeň z katedry chemie připravili pro naše žáky celkem patnáct pokusů – změna barvy, oxidace, redukce, exotermické reakce, výroba gelové svíčky, sopka, chlorovodíková fontána, faraonův had, hoření hořčíku, ověřování bankovek a létající plechovka. Velké poděkování patří především PaedDr. Vladimíru Sirotkovi, CSc. a Mgr. Jitce Štrofové, Ph.D., kteří celý program zajišťovali.

Ing. Radek Čuřík

 

Otevřeno nové dopravní hřiště a autocvičiště v areálu naší školy

V Kralovicích máme nové dopravní hřiště a autocvičiště. Areál, který je součástí naší školy, byl za účasti představitelů Plzeňského kraje slavnostně otevřen v úterý 31. května 2022.

Myšlenka vlastního dopravního hřiště vznikla před více než deseti lety, ale až v posledních dvou letech se nám ji podařilo ve dvou etapách zrealizovat. Výstavba celého komplexu byla rozdělena do dvou částí. Při té první, která probíhala od listopadu 2020 do následujícího jara, bylo vybudováno samotné dopravní hřiště s veškerými výukovými prvky a semafory. Během druhé etapy, která začala loni v září a skončila v květnu 2022, byly dokončeny veškeré terénní úpravy, zeleň, nové oplocení a zejména učebna s patřičným zázemím. „Vznikl tak naprosto úžasný a ucelený vzdělávací komplex, který bude využívat nejen škola, ale i veřejnost,“ řekl při slavnostním otevření radní Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Dopravní hřiště je součástí Střední školy v Kralovicích a přímo navazuje na dílny pro odborný výcvik.

V dopoledních hodinách bude od dubna do října areál určen pro dopravní výchovu žáků základních škol a pro potřeby autoškoly. Ve stejných měsících je přístupný také pro veřejnost vždy v úterý a v pátek od 14 do 18 hodin a první a poslední víkend v měsíci vždy od 13 do 18 hodin.

Areál za 15 milionů korun byl financován Plzeňským krajem a investičním fondem Střední školy Kralovice.

Provozní řád hřiště včetně otevírací doby najdete na:

https://sskralovice.cz/dopravni-hriste-a-autocviciste/

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům 4.S sociálního oboru naší školy se uskutečnilo 21. května 2022 v Mariánském Týnci. Celý průběh moderovala zástupkyně ředitele školy paní Mgr. Alena Kupková. Žáci, kteří úspěšně zvládli maturitní zkoušku, byli ošerpováni a obdrželi z rukou ředitele školy maturitní vysvědčení. Žáci měli možnost poděkovat svým rodičům, blízkým a všem pedagogům. Závěrečné slovo dostala třídní učitelka paní Mgr. Jana Steifová. Slavnostní chvíle završil společný přípitek na šťastnou budoucnost a společné focení.

Mgr. Jana Steifová

Kurz první pomoci pro žáky

Žáci prvního ročníku oboru Sociální činnost se zúčastnili kurzu zaměřeného na poskytnutí první pomoci. Kurz probíhal na střední škole a žáci měli možnost získávat informace a diskutovat o problematice první pomoci s profesionálními záchranáři. Byli seznámeni s jednotným postupem při poskytování první pomoci a komunikací na tísňové lince, orientací v závažnosti stavu pacienta, neodkladnou resuscitací, s druhy ran u krvácení a metodami zastavení krvácení a postupy při obstrukci dýchacích cest. Žáci si vše prakticky vyzkoušeli, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci.

Odezva všech zúčastněních byla pozitivní a těšíme se za rok na další setkání s profesionály v oblasti poskytování pomoci.

Jaroslava Kaucká

Národní zemědělské muzeum

V rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ navštívili dne 12. dubna 2022 žáci druhých ročníků oboru Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel Národní zemědělské muzeum v Praze.

Prohlídku jsme začali takzvaně od půdy. Točitým schodištěm jsme vstoupili do expozice Živá zahrada, která kromě nekonečných výhledů na Prahu nabízela políčka se zemědělskými plodinami, trávník k posezení, včelí úly. Následující expozicí Gastronomie jsme byli zavedeni do kuchyně našich babiček, kde jsme si vyzkoušeli díky výpočetní technice uvařit libovolný pokrm. V naší skupině byli zastoupeni myslivci i rybáři, proto jsme nejvíce času strávili v sekci Myslivost a Rybářství. Pro technické typy byla zajímavá ta část muzea, kde se nacházelo více než 20 typů traktorů vyrobených do roku 1953, preparáty hospodářských zvířat, ukázky praktického boje se škůdci plodin. Muzeum nepoukazuje pouze na historii, ale nese výzvy do budoucnosti, např. jak hospodařit s vodou v samotné přírodě.

Při odchodu nám na rozloučenou zakokrhal velký pestrý kohout, který je i s ostatními hospodářskými zvířaty součástí venkovní expozice Malý selský dvorek.

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Kralovice

 V dubnu 2022se uskutečnil projekt Ukliďme svět. Této jedinečné akce se 1. 4. 2022 opět zúčastnila i Střední škola Kralovice, tentokrát žáci třídy 2.O učebního oboru Opravář zemědělských strojů.

Přesto, že tento den zavládlo skutečné aprílové počasí, žáci se s velkým odhodláním vydali pomoci přírodě a vyčistit okolí města Kralovice od odpadků. Sběr volně ležícího odpadu byl zaměřen na okrajové lokality města, jako např. na cestu vedoucí od ulice Jiráskova k zadnímu traktu Domova sociální péče nebo na stezku podél Kralovického potoka od Sadů ČSA směrem ke koupališti. Nasbírané množství odpadků bylo překvapivé nejen pro naše žáky. Odhadem naplnili připravené pytle 30 kg směsného odpadu.

Chlapci se vrátili lehce unavení, ale s dobrým pocitem, že tímto drobným činem pomohli přírodě a přispěli k zvelebení našeho města. Děkujeme.