Atraktivní chemické pokusy

V pondělí 3. 2. 2020 byla výuka chemie zpestřena o atraktivní chemické pokusy. Pracovníci ZČU Plzeň z katedry chemie připravili pro naše žáky celkem patnáct pokusů: změny barvy, oxidace, redukce, exotermické reakce, výroba gelové svíčky, sopka, chlorovodíková fontána, faraonův had, hoření hořčíku, ověřování bankovek a létající plechovka. Velké poděkování patří především PaedDr. Vladimíru Sirotkovi, CSc., který celý program zajišťoval.

Ing. Radek Čuřík